Thể loại khác

Những lĩnh vực liên quan: Mô hình, figure, festival, văn hóa Nhật Bản,...

 1. Mô hình - Figure

  Giới thiệu mô hình figure anime, hoạt hình, game
  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  12
  RSS
 2. Lễ Hội - Festival

  Lễ hội Nhật Bản, Fes Cosplay, lễ hội hóa trang,... Cứ vui là ngon rồi
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  RSS